Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Rockstar hotel jump

Tags: nhà hàng, mạo hiểm, ma quỷ, chế nhạo, xe mô tô, xếp hình, trực thăng, bạo lực, vui vẻ, thiếu nhi


As a rock star, you cause the most destruction possible around your hotel. When the Strength bar is in the center, press Space bar to begin running. Press again to jump, aiming to land in the center of the bed. Jumping off of the bed, you will launch an item out the window. The further it flies and the more destruction and people-squishing it does, the more points you get.
Chỉ dẫn:
Space bar- To jump.
Như Là Một Ngôi Sao Nhạc Rock , Bạn Gây Ra Sự Tàn Phá Nhất Có Thể Xung Quanh Khách Sạn Của Bạn .
As a rock star, you cause the most destruction possible around your hotel. When the Strength bar is in the center, press Space bar to begin running. Press again to jump, aiming to land in the center of the bed. Jumping off of the bed, you will launch an item out the window. The further it flies and the more destruction and people-squishing it does, the more points you get.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất