Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Robin làm nhiệm vụ

Tags: hanh dong, ban sung, chụp hình, hành động, thể thao, bắn súng


Những kẻ xấu liên tục xuất hiện chui ra từ tổ của chúng .Robin có trách nhiệm tiêu diệt chúng bảo vệ người dân. Bạn có muốn đóng vai Robin một lần không?

Di chuyển , bắn , nhẩy


Robin the Archer is the hero in Pixeland. This game is similar to the classic mario style. A and D to move. W to aim up. S to aim down. J to shoot. K to jump.
Robin Archer Là Người Anh Hùng Trong Pixeland .
Use your bow and arrow to destroy every monster in the level and take all the coins and magic stars as you can.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất