Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Road Rage Game

Tags: dua xe, lái xe, trở ngại, xe tải, đuổi theo, thể thao, đua xe


Speed down the freeway as you dodge cars and make the chasing cops run into cars. Don't get caught! Use Arrow Keys to drive your car.
Tốc độ Xuống đường Cao Tốc Như Bạn Dodge Xe Và Làm Cho Cảnh Sát đuổi Chạy Vào Xe ô Tô .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất