Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Red fluxion

Tags: kinh dị, giả lập, tên lửa, giáo dục, chạy trốn, thăng bằng, giải cứu, bóng bay, hành động


A challenging shoot-em-up bullet hell game with epic boss battles and many power ups
Chỉ dẫn:
Move mouse to move ship Left click to activate power
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất