Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)
 

Game Puzzle Monsters

Tags: kinh điển, trí tuệ


Push the monster off the game field. Push the monster into other monsters on his way until only one monster remains.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất