Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pumpkin Battle

Tags: hanh dong, danh nhau, thanh kiếm, chim cánh cụt, trượt tuyết, trí nhớ, bóng bay, trực thăng, chế nhạo, bắn tỉa, chữa cháy, hành động, phép thuật, thể thao


An evil pumpkin has invaded your patch and is wreaking havoc. He must be stopped. This game is played with mouse only.
Một Bí Ngô ác đã Xâm Chiếm Bản Vá Của Bạn Và đang Hủy Hoại .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất