Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pragaras

Tags: tìm đường, giáo dục, kinh dị, băng giá, chạy trốn, bán hàng, xếp hình, bóng bay, câu đố, phiêu lưu, hành động


A strange game of moving around the world and solving each little world puzzle.
Chỉ dẫn:
Arrow keys- To move.
Một Trò Chơi Kỳ Lạ Di Chuyển Khắp Thế Giới Và Giải Quyết Mỗi Câu đố Thế Giới Nhỏ Bé .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất