Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Planet runner

Tags: khiêu vũ, thanh kiếm, trượt ván, trái cây, tìm và diệt, xếp hình, bán hàng, siêu nhân, hành tinh, phiêu lưu, shoot em up, trở ngại, hành động


Try to stay alive whilst you are running over planets in the 3D arcade action game 'Planet Runner'.
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Move.
A - Jump.
S - Shoot.
Cố Gắng để ở Còn Sống Trong Khi Bạn đang Chạy Trên Các Hành Tinh Trong ' Hành Tinh Á Hậu ' Các Trò Chơi Hành động Arcade 3D.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất