Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Planet Pursuit

Tags: hanh dong, bắn em lên, chụp hình, hành tinh, hành động, không gian, người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ, thể thao, bắn súng


Retrieve the five probes containing the information and head back to earth. Arrow Keys - Move. Spacebar - Shoot.
Lấy Năm đầu Dò Có Chứa Các Thông Tin Và Quay Trở Lại Trái đất .
Retrieve the five probes containing the information and head back to earth.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất

---