Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pixel Grand Prix

Tags: dua xe, thể thao, đua xe


Drive your car against others inside the circuit and get the victory. Use arrow keys to drive..
Have fun with this 3D racing game emulation style-like 8 bits arcade. Up Arrow Key - Accelerate. Left / Right Arrow Keys - Steer. Down Arrow Key - Brake.
Lái Xe Của Bạn Với Những Người Khác Bên Trong Mạch Và Có được Chiến Thắng .
Vui Chơi Với Các Trò Chơi đua Xe 3D Này Mô Phỏng Phong Cách Giống Như 8 Bit Arcade.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất