Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pinoy Jeepney on the Road

Tags: dua xe, kho báu, trang phục, nấu ăn, bạo lực, nhà hàng, cô tiên, đi bàn, đánh nhau, chướng ngại vật, thu thập, xe hơi, đua xe, hành động


Introduction game Pinoy Jeepney on the Road:
Avoid Bumping into vehicles and obstacles, collect fuel pickups to keep going, also collect money to repair the jeepney's tires.
Guide:
Use Arrow keys to move.
Avoid Bumping into vehicles and obstacles, collect fuel pickups to keep going, also collect money to repair the jeepney's tires.
Chỉ dẫn:
Use Arrow keys to move.
Tránh Chạm Vào Xe Và Chướng Ngại Vật , Thu Thập Pickups Nhiên Liệu để Tiếp Tục đi , Cũng Thu Thập Tiền để Sửa Chữa Lốp Xe Của Jeepney .
Avoid Bumping into vehicles and obstacles, collect fuel pickups to keep going, also collect money to repair the jeepneys tires.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất