Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Pink slip panic

Tags: trí nhớ, bạo lực, cô tiên, siêu nhân, chế nhạo, kho báu, xếp hình, quân đội, shoot em up, shoot **em up, bắn súng, thể thao


Shoot all employees that pops up in front of you.
Chỉ dẫn:
Use Mouse to interact.
Bắn Tất Cả Nhân Viên Bật Lên Trước Mặt Bạn .
Shoot all employees that pops up in front of you.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất