Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Phòng thủ chiến tranh

Tags: chiến thuật, dàn trận, hành động


GAME PHÒNG THỦ CHIẾN TRANH HÃY SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI MỘT CÁCH HỢP LÝ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG ĐỂ NGĂN CHẶN ĐỐI PHƯƠNG TIẾN CÔNG, KHÔNG CHO CHÚNG VƯỢT QUA CƠ SỞ CỦA BẠN....LÀ MỘT TRONG NHỮNG GAME FLASH DÀN TRẬN ĐƯỢC ƯA THÍCH TRÊN VUIGAME

Hãy sắp xếp các đơn vị quân đội một cách hợp lý trên chiến trường để ngăn chặn đối phương tiến công, không cho chúng vượt qua cơ sở của bạn...

Dùng để chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất