Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Phân phát thực phẩm

Tags: trang phục, đường phố, giải cứu, trượt ván, vẽ tranh, chạy trốn, tên lửa, tàu thuyền, thực phẩm, động vật, quảng cáo, thức ăn, bạn gái, nấu ăn


GAME PHÂN PHÁT THỰC PHẨM  BẠN MỚI ĐƯỢC NHẬN VÀO LÀM VIỆC TRONG NHÀ BẾP TẠI MỘT KHÁCH SẠN LỚN. CÔNG VIỆC RẤT ĐƠN GIẢN, ĐÓ LÀ PHÂN PHÁT THỰC PHẨM TỚI CÁC ĐẦU BẾP KỊP THỜI ĐỂ HỌ ĐUN NẤU. LÀ MỘT TRONG NHỮNG FLASH GAME ĐƯỢC YÊU THÍCH VỀ ĐỀ TÀI NẤU ĂN TRÊN VUIGAME

Bạn mới được nhận vào làm việc trong nhà bếp tại một khách sạn lớn. Công việc rất đơn giản, đó là phân phát thực phẩm tới các đầu bếp kịp thời để họ đun nấu.

Điều khiển:  Quay sang trái, phải -  Đi lên, xuống  Phân phát thực phẩm.


Your job is to give the ingredients needed by the chefs. Use arrow keys to move. Press 123 to give them the ingredients they needed.
Công Việc Của Bạn Là để Cung Cấp Cho Các Thành Phần Cần Thiết Bởi Những đầu Bếp .
Your job is to give the ingredients needed by the chefs.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất