Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Penguin ice breaker

Tags: đánh nhau, chạy trốn, tìm đường, thăng bằng, nấu ăn, giáng sinh, vẽ tranh, nảy bật, băng giá, chim cánh cụt, phiêu lưu, hành động


The little Penguin is on its way to Antarctica. To reach the place safely, make the Penguin to break the ice blocks and the other marine mammals using the hammer. Dùng the right arrow key to move the Penguin and space bar to break the ice blocks and the other marine mammals. In the 1st level, score a minimum of 15000 in 90 seconds, and in the 2nd and 3rd levels score a minimum of 10000 in 120 seconds.

Chim Cánh Cụt Nhỏ Là Trên đường Tới Nam Cực .
The little Penguin is on its way to Antarctica. To reach the place safely, make the Penguin to break the ice blocks and the other marine mammals using the hammer. Use the right arrow key to move the Penguin and space bar to break the ice blocks and the other marine mammals. In the 1st level, score a minimum of 15000 in 90 seconds, and in the 2nd and 3rd levels score a minimum of 10000 in 120 seconds.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất