Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Penalty Fever

Tags: da bong, bóng đá, thể thao


Introduction game Penalty Fever:
Try to kick the soccer ball and get it into the goal. Then switch and defend your goal.
Guide:
Use Mouse to interact.

Cố Gắng để đá Quả Bóng đá Và Làm Cho Nó Vào Mục Tiêu.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất