Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Panfu Quick Service

Tags: food serving, lương thực, thực phẩm phục vụ, bạn gái, nấu ăn


Help your Panda to earn money in this restaurant game. Make sure to bring your customer the order and don't forget the money! This game is played with mouse only.
Giúp Gấu Trúc Của Bạn để Kiếm Tiền Trong Game Nhà Hàng Này .
Help your Panda to earn money in this restaurant game. Make sure to bring your customer the order and dont forget the money!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất