Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Oversteer

Tags: dua xe, chướng ngại vật, lái xe, xe hơi, thể thao, đua xe


The basic goal is to race the tracks in the fastest possible time. Up Arrow Key / A - Accelerate. Down Arrow Key - / Z - Brake. Left Arrow Key / J - Steer Left. Right Arrow Key / K - Steer Right.
Mục Tiêu Cơ Bản Là để đua Các Bài Hát Trong Thời Gian Nhanh Nhất Có Thể .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất