Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ông lão câu cá

Tags: thiếu nhi, thử tài, câu cá


MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI, BẠN VÁC CẦN ĐI CÂU VỚI MONG MUỐN CÂU ĐƯỢC NHIỀU CÁ NHẤT CÓ THỂ. ĐẦU TIÊN, CHỌN MỒI SAU ĐÓ CLICK CHUỘT VÀ GIỮ ĐỂ CHỌN GÓC QUĂNG CẦN, THẢ CHUỘT RA ĐỂ QUĂNG, CLICK VÀ GIỮ ĐỂ KÉO LÊN...

Một ngày đẹp trời, bạn vác cần đi câu với mong muốn câu được nhiều cá nhất có thể. Đầu tiên, chọn mồi sau đó Click chuột và giữ để chọn góc quăng cần, thả chuột ra để quăng, click và giữ để kéo lên...

Dùng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất