Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Oneway Madness

Tags: dua xe, chướng ngại vật, lái xe, xe hơi, thiếu nhi, trẻ em, thử tài


Drive your car on the track and keep crashing the other cars. If you miss to crash a car then the life of your car will keep reducing. Only crash the cars and avoid hitting the other objects. A level indicator will indicate the four levels of this game and for each level the speed increases. The speedo meter will indicate the speed of your car. Up Arrow key to accelerate. Right / Left Arrow keys to move the car left and right. P - To pause the game and press again to release it.
Lái xe của bạn trên đường đua và tiếp tục đâm vào xe khác. Nếu bạn bỏ lỡ để sụp đổ một chiếc xe sau đó cuộc đời của chiếc xe của bạn sẽ tiếp tục giảm. Chỉ sụp đổ những chiếc xe và tránh đụng các đối tượng khác. Một chỉ số cấp sẽ chỉ ra bốn cấp độ của trò chơi này và cho từng cấp tăng tốc độ. Đồng hồ speedo sẽ cho biết tốc độ của xe. Chúc bạn thật nhiều niềm vui khi chơi game Lái xe trên đường cao tốc 3 (Oneway madness) tại website chơi game vui hay nhất.
Lái Xe Của Bạn Trên đường đua Và Tiếp Tục đâm Những Chiếc Xe Khác .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất

---