Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game One man

Tags: xếp hình, tấn công, giải cứu, tìm đường, trực thăng, nhà hàng, cô tiên, đường phố, hành động, shoot em up, vui vẻ, xe tăng, thiếu nhi, trẻ emMục Tiêu Của Thanh Này Là để đánh Bại Tất Cả Kẻ Thù Của Mình Với Kỹ Năng Võ Thuật Của Mình Và Kỹ Năng Bắn Súng Nhưng ông đã Mạnh Hơn Nếu ông Cưỡi Xe Tăng Của Mình.
This is a plotless, action packed, stick fighting game where you have to fight your way through various levels and kill the required number of enemy stick men in each level to unlock the next level. Pick up the gun and shoot down all the attacking enemies. You will also find tanks, space ships etc during the game, drive them around and crush the baddies. Keep an eye on your health status and collect the health packs to regain health. Good luck.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất