Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Nurse quest

Tags: súng đạn, ô tô, đánh nhau, kho báu, thăng bằng, bắn tỉa, trực thăng, giáo dục, phiêu lưu, lẩn tránh, hành động


Florence Nightingale never made house calls like this. Navigate treacherous city streets to attend to ailing patients in Nurse Quest, an action-packed arcade game. Use the arrow keys to avoid whizzing traffic and surly dogs as you make your rounds. Move quickly to beat the timer. Remember to keep your medicine bag full of supplies. Your call button is ringing! Can you take care of all your patients in Nurse Quest?
Chỉ dẫn:
Arrow keys- To move.
Space bar- To open the door.
Florence Nightingale Không Bao Giờ Thực Hiện Cuộc Gọi Ngôi Nhà Như Thế Này .
Florence Nightingale never made house calls like this. Navigate treacherous city streets to attend to ailing patients in Nurse Quest, an action-packed arcade game. Use the arrow keys to avoid whizzing traffic and surly dogs as you make your rounds. Move quickly to beat the timer. Remember to keep your medicine bag full of supplies. Your call button is ringing! Can you take care of all your patients in Nurse Quest?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất