Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Những Người Lạ 4

Tags: sniper, thiếu nhi, trẻ em, hoạt hình


Nhóm Tay Súng Bắn Tỉa Vào Lãnh Thổ Thù địch .
Take your team of snipers into hostile territory. Plan your assaults and execute! Careful, though - these are dangerous times...
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất