Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Người sắt cứu máy bay

Tags: siêu nhân, thiếu nhi, trẻ em


Giúp người sắt tiêu diệt không tặc bảo vệ máy bay. Sử dụng chuột để bay, chuột trái vào không tặc để bắn, Space gọi máy bay hỗ trợ
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất