Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Người hùng đất Favela

Tags: chiến thuật, phòng thủ, hành động


ĐỨNG TRƯỚC TÌNH THẾ NGUY HIỂM, NHỮNG NGƯỜI CON ANH HÙNG CỦA VÙNG ĐẤT FAVELA THANH BÌNH QUYẾT ĐỊNH MAI PHỤC TIÊU DIỆT BỌN XẤU TRƯỚC KHI CHÚNG TIẾN SÂU VÀO TRONG...ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI PHÒNG THỦ CHIẾN THUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM.

Đứng trước tình thế nguy hiểm, những người con anh hùng của vùng đất Favela thanh bình quyết định mai phục tiêu diệt bọn xấu trước khi chúng tiến sâu vào trong...

Dùng  bố trí mai phục.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất