Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Nevermore 2

Tags: cô tiên, ô tô, khiêu vũ, súng đạn, ma quỷ, trực thăng, giáo dục, bạo lực, hình nhân que, gắn bó, phiêu lưu, hành động


Help you hero get to the end, by jumping from and to platforms and cliffs. Then try to beat your best times over and over again. ARROW keys for movement SPACE to jump
Help you hero get to the end, by jumping from and to platforms and cliffs. Then try to beat your best times over and over again.

Giúp Bạn Anh Hùng Có được đến Cùng , Bằng Cách Nhảy Từ Và đến Các Nền Tảng Và Những Vách đá .
Play in this nice adventurous game and solve various mysteries to explore different exciting levels. This nice and adventurous flash game will keep you busy in discovering different exciting levels and solving various mysteries. You need to use your skills and make intelligent decisions in finding a way to the next scene. Also you will be give text instructions inside the game, so utilize them in locating the things to jump on and levers or switches to open up gateways or doors.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất