Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Nerd makeover

Tags: trượt tuyết, trái cây, siêu nhân, bong bóng, đi bàn, giải cứu, tìm đường, trực thăng, ăn mặc, cậu bé, chải chuốt, cô gái, thể thao


Fashion police needed! Turn the nerd into a cool dude and try to score more then 60 points to pass each levels. The game can be played as a guy or as a girl.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
Cảnh Sát Thời Trang Cần Thiết!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất