Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Neon Race

Tags: dua xe, chướng ngại vật, lái xe, xe hơi, đua xe, thể thao


Smash and dash through 8 neon-soaked levels of thrilling driving action. Earn cash to upgrade your vehicle, and unlock all the tracks. Beat all the track times to unlock the Super Car for more speed and thrills. W,A,S,D / Arrow Keys - Drive. N, Z - Turbo.
Smash Và Dấu Gạch Ngang Qua Cấp 8 Neon - Ngâm Hành động Lái Xe Ly Kỳ.
Smash and dash through 8 neon-soaked levels. Earn cash to upgrade your vehicle, and unlock all the tracks. Beat all the track times to unlock the SuperCar for more speed and thrills.
Smash and dash through 8 neon-soaked levels of thrilling driving action. Earn cash to upgrade your vehicle, and unlock all the tracks. Beat all the track times to unlock the Super Car for more speed and thrills.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất