Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Neon 2,5 Cơ Sở Quốc Phòng

Tags: bảo vệ, chụp hình, phòng thủ, thiếu nhi, bắn súng, hành động


Bắn Những Kẻ Thù Tấn Công Khi Bạn Nhanh Chóng Quay Lại Và Bảo Vệ Chính Mình Chỉ Với Một Lá Chắn .
Shoot the attacking enemies as you quickly shoot them down and defend yourself only with a shield.
Fast paced shooting action!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất