Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Nano recon

Tags: trực thăng, khủng bố, băng giá, tìm đường, bán hàng, đường phố, tàu thuyền, bắn tỉa, phiêu lưu, robot, trở ngại, trốn thoát, chướng ngại vật, hành động


Get ready to go on a treacherous journey filled with adventure. You are nano the robot. Your mission is to explore these caves and find your way out. However, be very careful while navigating as rocks can randomly fall, close and move.
Chỉ dẫn:
Use Arrow Keys to navigate.
Sẵn Sàng để đi Trên Một Hành Trình Treacherous đầy Mạo Hiểm.
Get ready to go on a treacherous journey filled with adventure. You are nano the robot. Your mission is to explore these caves and find your way out. However, be very careful while navigating as rocks can randomly fall, close and move.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất