Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Monkey taxi

Tags: tìm đường, giáng sinh, nảy bật, bóng rổ, ô tô, tàu thuyền, tìm và diệt, nhà hàng, lái xe, thu thập, xe hơi, thể thao


Cruise through the street picking up other monkey passengers in your monkey taxi. Avoid the monkey police that are hot on your tail! See how many passengers you can get!

Hành Trình Qua đường đón Khách Khỉ Khác Trong Xe Taxi Khỉ Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất