Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Mini drumpro

Tags: thanh kiếm, đánh bom, trượt ván, xe tải, xe mô tô, siêu nhân, đánh nhau, trực thăng, âm nhạc, hành động


Play the drums the same as your drum instructor in this DDR-styled game. Can you keep up?
Chỉ dẫn:
Use I and E to play the game.
Chơi Trống Giống Như Hướng Dẫn Trống Của Bạn Trong Game Này DDR Theo Kiểu .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất