Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Millineum Fighter 2

Tags: hanh dong, danh nhau, bắn em lên, bên di chuyển, chữa cháy, hành động, máy bay


Destroy tanks, helicopter, and aircraft coming along your path. Use arrow keys to move. Ctrl to shoot.
Tiêu Diệt Xe Tăng , Máy Bay Trực Thăng Và Máy Bay đến Cùng Con đường Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất