Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Michael Vick Dog Fight Game

Tags: hanh dong, danh nhau, da bong, tàu thuyền, giải cứu, kho báu, trí nhớ, tương tác, nhà hàng, tìm đường, trang phục, bóng đá, chữa cháy, con chó, hài hước, hành động


Vick tries to hide his dogs from the police. The dogs try to taste his delicious flesh. My money's on the dogs. WASD to move. Mouse to aim and throw footballs. Shepherd the dogs into their kennels and keep them there.
Vick tries to hide his dogs from the police. The dogs try to taste his delicious flesh. My money's on the dogs.

Vick Cố Gắng Giấu Con Chó Của ông Từ Cảnh Sát.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất