Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Mê cung máu

Tags: hanh dong, danh nhau, bắn em lên, bạo lực, chữa cháy, hành động


Bạn đi thám hiểm mê cung. Phái bắn những con quái vật chết để thấy được đường trong mê cung. Một mê cũng đầy máu đang chờ bạn.

Di chuyển , bắn


Shoot the monsters around the map with invisible walls. Pain the walls with blood to see where to go Use Arrow keys to move. Mouse to aim and shoot.
Bắn Những Con Quái Vật Xung Quanh Bản đồ Với Những Bức Tường Vô Hình.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất