Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Max Torque

Tags: dua xe, đánh bom, trượt ván, thanh kiếm, ô tô, tìm và diệt, thăng bằng, xếp hình, đường phố, lái xe, xe ôtô, thiếu nhi, trẻ em


Drive around the racing track as fast as you can trying to beat your best time. Up Arrow Key - Accelerate. Down Arrow key - Brake / Reverse. Left Arrow Key - Turn Left. Right Arrow Key - Turn Right.
Drive around the racing track as fast as you can trying to beat your best time.
Chỉ dẫn:
Up Arrow Key - Accelerate.
Down Arrow key - Brake / Reverse.
Left Arrow Key - Turn Left.
Right Arrow Key - Turn Right.
Lái Xe Xung Quanh Theo Dõi đua Nhanh Như Bạn Có Thể Cố Gắng để đánh Bại Thời Gian Tốt Nhất Của Bạn .
Drive around the racing track as fast as you can trying to beat your best time.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất