Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Màu Cung Thủ

Tags: bản vẽ, bảo vệ, robot, tô màu, phòng thủ, tô vẽ, người máy, hành động


Robot Của Bạn đã Sẵn Sàng để Chiến đấu, Nhưng Cần Hướng Dẫn !
Your robots are ready to fight, but need instructions! Select the right color ink and draw the symbol above the robot to power up and fight!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất