Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Mario Lost in Peach

Tags: mario, cậu bé, cô gái, tình yêu, bạn gái, hẹn hò


Help Mario to kiss Peach in different places as mushroom kingdom, mall, bedroom and in Interview, but you should do that without being caught. This game is played with mouse only.
Giúp Mario Hôn đào ở Những Nơi Khác Nhau Như Nấm Vương Quốc, Trung Tâm Mua Sắm , Phòng Ngủ Và Trong Cuộc Phỏng Vấn, Nhưng Bạn Nên Làm điều đó Mà Không Bị Bắt .
Help Mario to kiss Peach in different places as mushroom kingdom, mall, bedroom and in Interview, but you should do that without being caught.
Help Mario to kiss Peach in different places as mushroom kingdom, mall, bedroom and in Interview, but you should do that without being caught.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất