Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Mario Bounce Game

Tags: mario, hành động, nhập vai


Move the Mario within the given space and reach the mushroom. Stay away from the its enemy, as you lose the game on contact with it. Use Arrow Keys to move Mario.
Di Chuyển Mario Bên Trong Không Gian Nhất định Và đạt được Nấm .
Move the Mario within the given space and reach the mushroom. Stay away from the its enemy, as you lose the game on contact with it.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất