Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ma Zomg

Tags: ban sung, hanh dong, giáo dục, ô tô, tìm và diệt, cô tiên, trang phục, súng đạn, tìm đường, trượt ván, ma quỷ, bắn em lên, chụp hình, hành động, shoot em up, thể thao, bắn súng


Điều khiển:

 Bắn lửa  (hoặc ): Di chuyển : Nạp đạn : Thay đổi vũ khí.


Introduction game ZomG Zombies:
Move around shooting a bunch of zombies and grabbing the powerups to stay alive. Completely keyboard
Cuộc chiến với các hồn ma Zomg ngày càng quyết liệt!
Chỉ dẫn:
 Bắn lửa
 (hoặc ): Di chuyển
: Nạp đạn
: Thay đổi vũ khí.
Di Chuyển Xung Quanh Chụp Một Loạt Các Zombies Và Grabbing Các Powerups để ở Còn Sống .
Move around shooting a bunch of zombies and grabbing the powerups to stay alive. Completely keyboard
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất