Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ma Thuật Cửa Hàng

Tags: cô gái, ma thuật, phù thủy, quản lý, con gái, ảo thuật, mụ phù thủy, bạn gái


Bạn Chạy Các Cửa Hàng Ma Thuật Của Nước Mê Hoặc Và Tất Cả Các Bạn đối Phó Với Các Phù Thủy Và Pháp Sư .
You run the magic shop of the bewitched country and all day you deal with witches and wizards. Serve them in the shop by clicking on the items and when they finish their work, click on them to pick up the money. As you earn more, you can upgrade your shop to serve more customers.
You run the magic shop of the bewitched country and all day you deal with witches and wizards. Serve them in the shop by clicking on the items and when they finish their work, click on them to pick up the money. As you earn more, you can upgrade your shop to serve more customers.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất