Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Lưới lửa phòng thủ

Tags: chiến thuật, phòng thủ, hành động


BINH ĐOÀN XE TĂNG CỦA ĐỊCH ĐANG TIẾN SÁT ĐẾN CĂN CỨ CỦA BẠN, HÃY TẠO RA LƯỚI LỬA PHÒNG THỦ VỚI NHỮNG Ụ SÚNG VÀ THÁP PHÁO ĐỂ NGĂN CHẶN CHÚNG NHÉ.ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI PHÒNG THỦ CHIẾN THUẬT ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM.

Binh đoàn xe tăng của địch đang tiến sát đến căn cứ của bạn, hãy tạo ra lưới lửa phòng thủ với những ụ súng và tháp pháo để ngăn chặn chúng nhé.

Dùng chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất