Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Lori dressup

Tags: trượt ván, kho báu, nảy bật, nhà hàng, xếp hình, thanh kiếm, khiêu vũ, tìm và diệt, ăn mặc, chải chuốt, cô gái, dress up, thiếu nhi, trẻ em


This is Lori. She's about to go out with her friends. Help her get ready. First you need to help her do her makeup, then her hair and finally help her get dressed.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
đây Là Lori .
This is Lori. Shes about to go out with her friends. Help her get ready. First you need to help her do her makeup, then her hair and finally help her get dressed.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất