Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Leech

Tags: mouse skill, trực thăng, bong bóng, tìm và diệt, tên lửa, quân đội, đường phố, trượt ván, bạo lực, hành động, phiêu lưu


Feed the leech as much blood as fast as you can. Use mouse to interact.
Feed the leech as much blood as fast as you can.
Chỉ dẫn:
Feed the leech as much blood as fast as you can.
Nuôi đỉa Càng Nhiều Máu Nhanh Như Bạn Có Thể.
In this mini-game, your job is to attach a leech and suck out as much blood to and from unsuspecting beach-dwellers at the lake as they walk into the water! Be careful though! You dont want to starve or overfeed him!
Feed the leech as much blood as fast as you can.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất