Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Lateral Collateral

Tags: da bong, giả lập, bán hàng, đi bàn, đánh bom, kho báu, chế nhạo, tương tác, trang phục, kinh điển, nhanh tay


Pass the ball as a new opponent appears to your friends and try to do touchdowns! Use Left and Right Arrow Keys to pass the ball.
Vừa chạy vừa truyền bóng cho bạn của mình nếu bạn gặp đối phương cản trở. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhé!
Chỉ dẫn:
Dùng phím mũi tên để chơi.

Chuyền Bóng Như Là Một đối Thủ Mới Xuất Hiện Cho Bạn Bè Của Bạn Và Cố Gắng Làm Touchdowns !
Pass the ball as a new opponent appears to your friends and try to do touchdowns!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất