Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Lái xe cứu thương 2

Tags: dua xe, xe ôtô, lái xe, giải cứu, thể thao, đua xe


GAME "LÁI XE CỨU THƯƠNG 2" ĐÂY LÀ MỘT TRÒ CHƠI GAME FLASH VỀ THỂ LOẠI LÁI XE THỂ THAO ĐƯỢC NHIỀU BẠN QUAN TÂM TẠI GAMEVH.COM. TRONG TRÒ CHƠI NÀY, BẠN SẼ LÀ NGƯỜI CHẠY XE CẤP CỨU ĐƯA BỆNH NHÂN ĐẾN BỆNH VIỆN AN TOÀN.
Your new job tasks you with the ultimate multi-tasking challenge: saving lives and driving! WASD keys - Drive. Space bar(hold) - Autodrive (lasts until the bar is empty). Mouse - Perform Medical Procedures. Get your patients to the hospital stat, giving them the medical attention they need along the way!
Nhiệm Vụ Công Việc Mới Của Bạn, Bạn Với Những Thách Thức đa Tác Vụ Cuối Cùng : Tiết Kiệm Cuộc Sống Và Lái Xe !
Your new job tasks you with the ultimate multi-tasking challenge: saving lives and driving!
Your new job tasks you with the ultimate multi-tasking challenge: saving lives and driving!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất