Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Labyrinth Hero

Tags: hanh dong, danh nhau, chiến đấu, hành động, kho báu, phiêu lưu


Move through the pixelated world as you grab treasures and find the stairs to new levels. This game is played with mouse only.
Di Chuyển Qua Các Thế Giới Hiện Tượng Pixel Như Bạn Lấy Kho Báu Và Tìm Thấy Những Cầu Thang Lên Tầm Cao Mới .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất