Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Kundgebung

Tags: súng đạn, tấn công, chim cánh cụt, bóng rổ, bóng bay, siêu nhân, bắn tỉa, nảy bật, chiến đấu, đánh bại em lên, kinh điển, đánh bài


A cool fighting game in which you have to beat up the Riot Police. Throw eggs, rockets, firecrackers, and flame cocktails at them. Use Mouse to interact.
A cool fighting game in which you have to beat up the Riot Police. Throw eggs, rockets, firecrackers, and flame cocktails at them.
Chỉ dẫn:
Use Mouse to interact.
Một Trò Chơi Chiến đấu Mát Mẻ Mà Trong đó Bạn Phải đánh Bại Các Cảnh Sát Chống Bạo động .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất