Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Krazy Kar 2

Tags: dua xe, ma quỷ, đường phố, tên lửa, chim cánh cụt, trượt tuyết, nảy bật, đánh nhau, trái cây, xe ôtô, hành động


Race your krazy kar that jumps. Grab dots to extend time. Use Arrow Keys to drive your car.
Race your krazy kar that jumps. Grab dots to extend time.
Chỉ dẫn:
Use Arrow Keys to drive your car.
đua Kar Krazy Của Bạn Mà Nhảy .
Race your krazy kar that jumps. Grab dots to extend time.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất