Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Knight Tactics

Tags: hanh dong, danh nhau, chien thuat, siêu nhân, băng giá, giáo dục, bóng bay, tìm và diệt, xe tải, trực thăng, trái cây, chiến lược, chữa cháy, hành động


Take turns moving your players and waiting and striking the enemy at the right moment to win. Use mouse to interact.
Take turns moving your players and waiting and striking the enemy at the right moment to win.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
Lần Lượt Di Chuyển Cầu Thủ Của Bạn Và Chờ đợi Và Tấn Công Kẻ Thù đúng Lúc để Giành Chiến Thắng .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất